OVER ONS

Het doel van de Dorpsraad Sambeek is de leefbaarheid van Sambeek behouden dan wel verhogen. Wilt u hier een bijdrage aan leveren dan nodigen wij u van harte uit om onze vergadering bij te komen wonen.

De volgende vergadering is op 14 september 2020 om 20.00 uur in De Elsenhof.

Onderstaand treft u de notulen van de dorpsraad vergaderingen van 2020.

Vergadering 10 februari 2020
Vergadering 9 maart 2020
Vergadering 8 juni 2020
Vergadering 13 juli 2020