ROND DE TOREN

DEADLINES

Rond de Toren 2021

Deadline januari – 12 januari – verschijning 26 januari
Deadline februari – 9 februari – verschijning 23 februari
Deadline maart – 16 maart – verschijning 30 maart
Deadline april – 13 april – verschijning 27 april
Deadline mei/juni – 18 mei – verschijning 1 juni
Deadline juli – 22 juni – 6 juli
Deadline augustus – 10 augustus – 24 augustus
Deadline september – 14 september – 28 september
Deadline oktober/november – 19 oktober – 2 november
Deadline september – 15 september – verschijning 29 september
Deadline oktober/november – 20 oktober – verschijning 3 november
Deadline december – 30 november – verschijning 14 december

Let op! Wanneer u een vermelding in Rond de Toren wilt, stuur uw kopij tijdig naar ronddetoren@live.nl.